360° Feedback – Hvis du skal…

360° feedback er målrettet struktureret feedback, som kommer „hele vejen rundt“ – alle relevante interessenter bliver hørt:

360° Feedback giver et helhedsorienteret statusbillede af fokuspersonens performance, sådan som den opleves og opfattes af respondenterne. Respondentern er typisk: Medarbejdere, sideordnede kollegaer, nærmeste leder – samt andre interne og eksterne interessenter.

360° Feedback er en feedbackmetode, der kan skabe et mere valid og kvalificeret arbejdsgrundlag for igangsætning af personlig udvikling.

360° Feedback sikrer et objektivt perspektiv

Med 360° Feedback er det muligt at sammenholde flere interessenters oplevelse i én og samme proces, og herved få et mere nuanceret billede af fokuspersonen. Via feedback fra alle vinkler opnås et bredere og mere objektivt perspektiv på adfærd og performance.

360° feedback giver et mere nuanceret billede, som følge af at kolleger fra forskellige niveauer omkring fokuspersonen ofte har forskellige erfaringsgrundlag at evaluere den pågældende person ud fra. Endvidere mindskes risikoen for at „personlige kæpheste“ og enkeltstående udsagn fra personer, får uhensigtsmæssig indflydelse. Desuden sikrer den strukturerede tilgang, at vigtige kompetencer ikke bliver glemt.

Hvorfor er 360° Feedback effektiv

Måleteorien antager at observationer fra flere kilder er mere valid (gyldig) og mere pålidelig (reliable)

360 grader Feedback opleves som mere troværdig og meningsfuld af modtageren end „single feedback“

Når man sammenligner opfattelsen af egen adfærd med omgivelsernes oplevelse af samme adfærd opnås oftest større selverkendelse

Erkendelse og accept af udviklingsbehov – giver øget chance for forandringstiltag

360 graders Feedback er derfor en effektiv metode til at identificere adfærd

Læs om e-stimates Compass360